جهت واریز مبلغ در سایت از شماره حساب های زیر استفاده نمایید و اطلاعات زیر را پس از واریز برای ما 

به ایمیل

info@backlinkshop.net

ارسال نمایید.

شماره فیش واریزی یا شماره پیگیری و یا شماره کارت شما (در صورت واریز کارت به کارت)

bank_melli

شماره کارت : ۷۷۲۶ – ۷۲۷۶ – ۹۹۷۱ – ۶۰۳۷
صاحب حساب :  مهدیزاده

orjinal cialis ereksiyon hapi resmi satisi olan bu sitede hersey tamamen orjinal olarak satilmaktadir.